Az állami támogatásról

Kalkuláljon most!

Állítsa be, hogy mekkora összeget és
mennyi ideig szeretne félretenni!


5 000 Ft

20 000 Ft


4 év 5 év 6 év 8 év 10 év


(Teljes megtakarítás + kölcsönlehetőség)

Az állami támogatásról

A megtakarítási időszakban befizetett betétösszegre az állam 30 százalék, legfeljebb évi 72 000 forint állami támogatást nyújt. Az állami támogatás kizárólag lakáscélú felhasználás és minimum 4 éves előtakarékosság esetén vehető igénybe, valamint egy szerződésre legfeljebb 10 évig jár. Az állami támogatás adó- és járulékmentes.

 

Az állami támogatás alapja az adott megtakarítási évben befizetett betétek összege, csökkentve az esetlegesen meg nem fizetett díjakkal.

 

A maximális állami támogatás havi 20 000 forint rendszeres betétbefizetés esetén érhető el.

 

Kik igényelhetik az állami támogatást?

 

Állami támogatásra az a lakás-előtakarékoskodó jogosult, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkező:

 • magyar állampolgár, vagy
 • a vonatkozó törvény szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló személy, vagy
 • bevándorolt, letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy.
   

Két vagy több szerződés után is jár az állami támogatás?

 

Egy naptári évben egy személy csak egy szerződésre veheti igénybe az állami támogatást. A lakástakarékpénztár ezt a szerződés megkötésekor ellenőrzi a saját, valamint a Magyar Államkincstár (MÁK) rendszerében.

 

Ha a lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozóit kedvezményezettként megjelölve több szerződést köt, akkor ezekre a szerződésekre is igényelhető az állami támogatás a kedvezményezettek jogán. A család által igénybe vehető állami támogatás így megtöbbszörözhető különböző kedvezményezettek esetén.

 

Kiskorú kedvezményezett is megjelölhető (neki is kérni kell adószámot). Amennyiben megtakarítási időszak lejártakor, azaz a kiutalási időszakban a kedvezményezett még kiskorú, úgy a megtakarításról a lakás-előtakarékoskodó rendelkezik. A lakáscélú felhasználás történhet a kiskorú kedvezményezett, a lakás-előtakarékoskodó, vagy a közeli hozzátartozók javára is.

 

Az állami támogatás felhasználása

 

A lakástakarékpénztári megtakarítások után igénybevett állami támogatás, illetve a szerződés keretében nyújtható lakáskölcsön csak lakáscélú felhasználásra fordítható, melyet minden esetben igazolni kell. Lakáscélú felhasználás például a lakás-előtakarékoskodó, kedvezményezettje (ha megjelöltek), vagy ezen személyek közeli hozzátartozója javára:

 • Lakás, családi ház, lakótelek, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése vagy cseréje.
 • Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása.
 • A jogosult tulajdonában, haszonélvezeti, használati, bérleti jog, vagy pénzügyi lízingbevétel alapján használatában álló lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, az ezekhez kapcsolódó közművek kialakítása, felújítása, fejlesztése.
 • Lakás, családi ház, tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása.
 • Lakáscél finanszírozására felvett kölcsön, pénzügyi lízing, ezekhez kapcsolódó gyűjtőszámlahitel teljes vagy részleges kiváltása.
 • Végtörlesztés keretében nyújtott kölcsön teljes vagy részleges kiváltása.
 • A fentieknek megfelelő kölcsön, gyűjtőszámlahitel kiváltására felhasznált kölcsön teljes vagy részleges kiváltása.

A lakástakarékpénztárral szinte minden lakással kapcsolatos kiadás fedezhető. Bővebb információért kérjük, olvassa el  lakáscélú felhasználásról szóló tájékoztatónkat!

                                                       

A lakáscélú felhasználás igazolása a lakástakarékpénztár által kért dokumentumok határidőn belül történő benyújtásával történik. A lakástakarékpénztár utólag is jogosult ellenőrizni a felvett összeg lakáscélú felhasználását iratok bekérésével, illetve szakértők bevonásával a helyszínen is.

 

Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakáscélú felhasználást igazoló iratokat a meghatározott határidőn belül nem nyújtotta be, illetve az ellenőrzés során a lakáscélú felhasználást nem tudja bizonyítani, úgy vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást és a felvétel napjáig jóváírt betéti kamatot a felvétel napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben.

 

Ha a lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakás-előtakarékossági szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.

 

A visszafizetés elmulasztása esetén a lakástakarékpénztár jogosult a követelést a Magyar Állam nevében eljárva, bírósági úton érvényesíteni.

 

A lakáscélú felhasználásról, annak igazolásáról és az elmulasztásból adódó következményekről részletes információ a honlapon elérhető tájékoztatóban olvasható.

Miért fontos a rendszeres betételhelyezés?

 

Szerződésszerű a betételhelyezés, ha minden hónapban és a megtakarítási évben összesen is befizetésre kerül a szerződés szerinti betét összege.

 

Ha a lakás-előtakarékoskodó nem a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben helyezi el a betétjét, akkor csökken az állami támogatás mértéke. Ilyen esetben az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a fent leírt mértékű állami támogatás 25-25%-át.

 

A 25%-os szabály alkalmazásáról példákkal illusztrált táblázat található az 1. sz. mellékletben.

 

Nagyon fontos tehát, hogy adott megtakarítási éven belül a lakás-előtakarékoskodó havonta ugyanakkora, a szerződésben meghatározott összeget helyezzen el a szerződésén!

 

Átmeneti fizetési nehézség esetén érdemes a szerződést módosítani (fizetendő havi betét összegét csökkenteni) annak érdekében, hogy a befizetésekre vonatkozó 30%-os állami támogatás ne csökkenjen.

 

Mi történik, ha a szerződés a megtakarítási év vége előtt szűnik meg?

 

A szerződés 4. megtakarítási éven belüli megszűntetése esetén a lakás-előtakarékoskodó az állami támogatásra való jogosultságot elveszíti, ekkor a lakástakarékpénztár az állami támogatást és kamatait visszautalja a központi költségvetésnek.

 

Ha a szerződés 4 év után, de nem a megtakarítási év végén szűnik meg, úgy törtidőszakkal zárul az utolsó megtakarítási év. Töredék megtakarítási év esetén az állami támogatás a töredék év teljes hónapjaira arányosítva kerül megállapításra.

 

A lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a javára már megigényelt, illetve jóváírt állami támogatás a szerződéses összeg lakáscélú felhasználása esetén megilleti az új lakás-előtakarékoskodót.

Hogyan történik az állami támogatás igénylése?

 

Az állami támogatást a lakás-előtakarékoskodó lakástakarékpénztárhoz benyújtott kérelme alapján a központi költségvetés nyújtja évente. A kérelem beadása történhet:

 • szerződéskötéskor (Ajánlat lakás-előtakarékossági szerződéskötésre nyomtatványon),
 • vagy később a Szerződés megszűnéséig bármikor.

A lakástakarék elutasítja a kérelmet, amennyiben ugyanazon személy javára az adott naptári évben már utaltak át állami támogatást vagy arra vonatkozó kérelmet nyújtottak be.

 

A lakástakarékpénztár a megtakarítási évet követő hónap 15. napjáig igényli meg az állami támogatást, melyet a központi költségvetés az igénylés hónapjának végéig utal át. A lakástakarékpénztár az összeget legkésőbb a lakástakarékpénztár számláján történő jóváírást követő munkanapon írja jóvá a lakás-előtakarékoskodó megtakarítási számláján.

 

Ha a kérelem a megtakarítási évet követően kerül benyújtásra, úgy a lakástakarékpénztár a Díjtáblázat szerinti díjat számítja fel.

 

 

A lakás-előtakarékoskodó jogosult az állami támogatás iránti kérelmét módosítani:

 • a megtakarítási év utolsó napjáig a teljes megtakarítási évre vonatkozóan,
 • a lakás-előtakarékossági szerződés megszűnéséig a korábbi teljes megtakarítási évekre vonatkozóan.

A lakástakarékpénztár a módosítással kapcsolatosan a Díjtáblázat szerinti díj felszámítására jogosult.

 

Hívjon minket!

06-1-477-4884

H-P: 8.00-16.00
CS: 8.00-20.00

OBAAz  elhelyezett betétek és azok kamatai az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosítottak.
Részletek >>

Az MNB fogyasztóvédelmi oldala hasznos információkkal segít eligazodni a pénzügyi szolgáltatások között.
Az oldal eléréséhez, kérjük kattintson ide!