Gyakori kérdések

Ki és hogyan köthet szerződést

Hogyan lehet szerződést kötni?

A szerződés megkötését az Ajánlat benyújtásával kezdeményezheti. Az Ajánlat kitölthető online felületünkön, vagy személyes tanácsadónk segítségével. A szerződés az Ajánlat Lakástakarék általi visszaigazolásával jön létre. A szerződés létrejöttének törvényi feltétele a személyes beazonosítás, melyet megbízott partnereink az Ajánlat aláírásával igazolnak.

Köthet-e szerződést, akinek már van egy?

Igen, egy lakás-előtakarékoskodó több szerződést is köthet.
FONTOS: mivel egy évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás, ezért az egyes szerződésekre eltérő kedvezményezett megjelölése javasolt. Kedvezményezettként közeli hozzátartozót jelölhet meg.

Mikor jön létre a szerződés? Mennyi idő alatt indul el?

A szerződés az ajánlat elfogadásával, írásbeli visszaigazolásával jön létre.
FONTOS: A szerződés létrejöttével nem kezdődik meg automatikusan a megtakarítási időszak. A megtakarítási időszak az első havi vállalt befizetés beérkezésekor kezdődik meg, innen számítódik a megtakarítás szerződésben vállalt futamideje.

Megkaptam a szerződés visszaigazolását, de hibás. Szeretném, ha javítanák. Mi a teendőm?

Kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4884-es telefonszámon, hogy utána tudjunk járni a problémának!

Az alábbi adatokat módosíthatja
Online ügyfélszolgáltunkon:

 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • e-posta szolgáltatás igénylése,
 • csoportos beszedés vagy átutalás fizetési mód választása.

Telefonos ügyfélszolgálatunkon módosítható adatok:

 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • e-posta szolgáltatás igénylése,
 • online ügyfélszolgálat igénylése,
 • csoportos beszedés vagy átutalás fizetési mód választása.

Csak személyesen, vagy a megfelelő nyomtatvány kitöltésével és postán vagy faxon történő beküldésével módosítható adatok

 • név,
 • állandó lakcím (külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely),
 • állampolgárság,
 • azonosító okmány típusa, száma,
 • születési hely, születési dátum,
 • adóazonosító jel,
 • marketing célú hozzájárulás,
 • fizetési mód módosítása.

Hány szerződés köthető egy családban?

Bármennyi szerződés köthető családon belül, azonban egy személy egy évben csak egy szerződésre kaphat állami támogatást. Ha tehát egy személy több szerződést köt, célszerű különböző kedvezményezetteket megadni. Kedvezményezettként közeli hozzátartozó jelölhető meg. A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyerek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Milyen nyomtatványokat kell kitölteni a szerződés megkötéséhez?

A szerződés megkötéséhez Önnek ki kell töltenie:

Az Ajánlat kitölthető online felületünkön, vagy személyes tanácsadónk segítségével is.

Kapok-e a tanácsadótól átvételi elismervényt?

Igen, amennyiben szerződéses partnerünk pénzt vesz át Öntől (számlanyitási díjat, havi megtakarítást vagy egyéb díjat), akkor az úgynevezett ”csekklapon” igazolja az összeg átvételét. A csekklap 3 példányos, sorszámozott pénzügyi bizonylat, melynek egyik példánya Önnél marad.

Átadhatok pénzt a tanácsadónak?

A tanácsadó jogosult szerződéskötéskor a számlanyitási díjat, az első két havi megtakarítás és a számlavezetési díj összegét, de maximum 101 000 Ft-ot átvenni. Az összeg átvételét az ún. “csekklapon” igazolja, melynek egyik példánya az ügyfélnél marad.

Általános információk a lakástakarék-számláról

Mi a lakástakarék?

Államilag támogatott lakáscélú megtakarítási forma, amely kedvező kölcsönlehetőséget is magában foglal.

Mit jelent az Aegon Otthon elnevezés?

Az Aegon Otthon az Aegon Lakástakarék Üzletszabályzatában meghatározott termékcsaládok összefoglaló neve. A szerződéskötéskor rögzített betéti és hitelkamat mértéke a szerződés teljes időtartama alatt fix, azaz nem változtatható.

Mik azok a módozatok?

A Lakástakarékpénztár  Üzletszabályzatában rögzített, azonos jellemzőkkel rendelkező terméke. Egy módozatcsaládhoz tartoznak azok az azonos betéti és hitelkamattal rendelkező módozatok, amelyek a futamidő alapján különböznek egymástól.

Termékmódozatnak nevezünk egy meghatározott futamidejű és típusú módozatot.

Pl.: Aegon Otthon 4 termékmódozat jelenti a Aegon Otthon termékcsaládon belül a 4 éves megtakarítási futamidejű módozatot.

Milyen módozatok vannak?

Az Aegon Lakástakaréknál 4, 5, 6, 8 és 10 éves futamidejű módozatok közül választhatja ki a céljainak megfelelő időtávot. Az egyes módozatokon belül Ön választhatja meg a havi rendszeres betét összegét (5 000 Ft-20 000 Ft). Az egyes módozatokról bővebben Üzletszabályzatunkban olvashat.

Mire lehet felhasználni a lakástakarékban összegyűjtött pénzt?

Szinte mindenre fordítható, ami az ingatlan értékét növeli:

 • lakás- és házvásárlásra,
 • ház- és kertépítésre,
 • tetőtér-beépítésre,
 • felújításra, festésre,
 • fűtéskorszerűsítésre, napelem vásárlására,
 • konyhabútorra beépített háztartási gépekkel,
 • nyílászárócserére, redőnyre,
 • hőszigetelésre.

További felhasználási lehetőségekről az alábbi tájékoztató oldalon olvashat.
Abban az esetben, ha nem tud lakáscélt igazolni, akkor a szerződés lejártával a saját megtakarítás és az arra kapott kamatok felvehetőek, de az állami támogatást vissza kell fizetni.

Mikortól indul a megtakarítási időszak?

A megtakarítási időszak az első, teljes havi fizetendő összeg (havi betét, számlavezetési díj és csekkes díjfizetés esetén ennek a díja) beérkezésekor indul.

Mit tegyek, ha a megtakarítási időszak vége előtt szükségem van a pénzre?

Amennyiben a megtakarítási időszak lejártát megelőzően – a szerződés megszüntetésével – fel kívánja venni a megtakarítását, úgy azt az állami támogatás és annak a kamatai levonását követően a Lakástakarékpénztár a felmondási idő utolsó napján kifizeti. Amennyiben a felmondás 4 megtakarítási évet követően történik, úgy az állami támogatás és annak kamatai kifizethetők, amennyiben a megfelelő lakáscél igazolására sor kerül.

Kedvezményezett jelölése

Mi a szerepe a kedvezményezettnek?

 • A lakás-előtakarékoskodó több szerződést is köthet, és az egyes szerződéseken más-más kedvezményezettet jelölhet meg.
 • A Lakástakarékpénztár a megtakarítási évekre vonatkozó állami támogatást kedvezményezettenként igényli meg.
 • A lakás-előtakarékoskodó megtakarítási időszakban bekövetkező halála esetén a kedvezményezett  helyébe léphet. Ilyen esetben nem része a hagyatéknak a szerződés.
 • A kiutaláskor a kedvezményezett rendelkezhet a szerződéses összeg felett, azt a saját vagy a közeli hozzátartozója javára fordíthatja lakáscélra.

Kik a közeli hozzátartozók?

A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyermek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Lehet-e kiskorú a kedvezményezett? Mi történik, ha még a kiutalási időszakban sem lesz nagykorú?

Kiskorú kedvezményezett is megjelölhető (neki is kérni kell adószámot). Amennyiben megtakarítási időszak lejártakor, azaz a kiutalási időszakban a kedvezményezett még kiskorú, úgy a megtakarításról a lakás-előtakarékoskodó rendelkezik. A lakáscélú felhasználás történhet a kiskorú kedvezményezett, a lakás-előtakarékoskodó, vagy a közeli hozzátartozók javára is.

Betétbefizetés

Csoportos beszedési megbízás esetén hogyan működik az első befizetés?

A szerződés megkötésekor a számlanyitási díj, és legfeljebb az első két havi betét összege átadható a személyes tanácsadónak, átutalható a Lakástakarék bankszámlájára, vagy csoportos beszedési megbízás keretében a Lakástakarék intézkedik az összeg lehívásáról.

A szerződés létrejöttének hónapjában a Lakástakarék a számlanyitási díjat, a követő hónap 15-ik napjáig esedékes havi betétet, valamint a számlavezetési díjat hívja le a bankszámláról. Sikeres lehívás esetén már a következő hónapban elindul a megtakarítási időszak. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a szükséges összeg minden hónap első felében rendelkezésre álljon a bankszámláján.

Mi történik, ha többet fizetek be, mint amit vállaltam?

Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a szerződésben vállalt havi betét összegénél többet fizet be, úgy azt a Lakástakarékpénztár rendkívüli összegként jóváírja a megtakarítási számlán maximum évi 250 000 Ft erejéig. A 250 000 Ft-ot meghaladó összegű befizetéseket a Lakástakarék visszautalja.

Meddig kell a számlámra beérkeznie a havi megtakarításoknak, hogy megkapjam rájuk az állami támogatást?

A havi betétet – az  Üzletszabályzatban meghatározottak szerint – minden hónap 15. napjáig kell befizetni. A csoportos beszedési megbízást adó ügyfelek esetében a betét határidőben történő lehívásáról a Lakástakarék intézkedik, a lakás-előtakarékoskodó felelőssége, hogy a megjelölt bankszámlán legalább a havi betét, illetve az aktuális díjaknak megfelelő összeg rendelkezésre álljon

Adatmódosítás

Elhalálozás

Adható-e elhalálozási rendelkezés a szerződés mellé?

Nem, a lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a kedvezményezett, illetve ennek hiányában a  gyámhatóság jogerős határozata/jogerős hagyatékátadó végzés/jogerős bírósági határozat vagy az érdekeltek megállapodásában foglalt örökös örökli a szerződést (beléphet a szerződésbe), illetve dönt a szerződés további sorsáról.
Lásd: Mi a teendő, ha az elő-takarékoskodó elhunyt?

Elektronikus szolgáltatások

Hogyan vehetem igénybe az Online ügyfélszolgálatot?

Ha Ön az ajánlati nyomtatványon bejelölte az Online ügyfélszolgálathoz való hozzáférés igénylését, a nyomtatványon megadott e-mail címre elküldjük Önnek a belépéshez szükséges jelszót. Ha a későbbiekben szeretne Online ügyfélszolgálati hozzáférést igényelni, megteheti a honlapunkon történő regisztrációval az alábbi linken, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06-1-477-4884-es számon.

Mi az az e-posta? Miért jó?

Az e-posta egy környezetbarát és gyors lehetőség a papír alapú értesítők, kivonatok kiváltására. Az e-posta szolgáltatást Online ügyfélszolgálat hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink igényelhetik. Ekkor küldeményeit az Ön által megadott e-mail címre továbbítjuk, melyeket egy speciális jelszóval (e-posta kulcs) tud megnyitni. Az első e-posta kulcsot az igénylést követően Online ügyfélszolgálatunk levelező rendszerén keresztül juttatjuk el Önhöz, melyet meg is változtathat.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-posta igénylés esetén küldeményeit Online ügyfélszolgálatunk levelező rendszerében is megtalálja.

Hogyan lehet online szerződést kötni?

kalkulátorra kattintva kiszámolhatja, melyik az Önnek leginkább megfelelő módozat, majd a szerződéskötés gombra kattintva töltheti ki az Ajánlatot. A kitöltés után Ön választhat, hogy befárad valamelyik ügyfélszolgálati irodánkba, vagy személyes tanácsadót kér a törvényben előírt személyes beazonosításhoz.

Ha Ön személyes tanácsadót kér, akkor megbízott partnerünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot, és időpontot egyeztet a találkozóhoz. A beazonosítást követően partnerünk küldi be az ajánlati nyomtatványt és az egyéb nyomtatványokat (pl. csoportos beszedési megbízás) a Lakástakarékhoz.

Mi történik, ha elakadtam az online szerződéskötésben?

kalkulátorra kattintva kiszámolhatja, melyik az Önnek leginkább megfelelő módozat, majd a szerződéskötés gombra kattintva töltheti ki az Ajánlatot. A kitöltés után Ön választhat, hogy befárad valamelyik ügyfélszolgálati irodánkba, vagy személyes tanácsadót kér a törvényben előírt személyes beazonosításhoz.

Ha Ön személyes tanácsadót kér, akkor megbízott partnerünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot, és időpontot egyeztet a találkozóhoz. A beazonosítást követően partnerünk küldi be az ajánlati nyomtatványt és az egyéb nyomtatványokat (pl. csoportos beszedési megbízás) a Lakástakarékhoz.

Mi az az Online ügyfélszolgálat?

Az Online ügyfélszolgálat egy olyan elektronikus, jelszóval védett felület, ahol hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink megtekinthetik a szerződéseiket, bejelenthetnek adatváltozást, kivonatot nyomtathatnak, illetve üzenetet küldhetnek a Lakástakarékpénztárnak.

Számlakivonat

Mikor postázzák a számlakivonatot?

A Lakástakarékpénztár a megtakarítási számla egyenlegéről, annak évközi forgalmáról évente egy alkalommal nyújt tájékoztatást postai úton vagy e-postával. A számlakivonat bármikor díjmentesen lekérdezhető Online ügyfélszolgálatunkon.