Gyakori kérdések

Ki és hogyan köthet szerződést

Hogyan lehet szerződést kötni?

Az Aegon Lakástakarékpénztár Zrt. értékesítési tevékenységét 2018. október 1-jével felfüggesztette, új szerződéseket csak 2018. szeptember 28-ig benyújtott Ajánlatok alapján fogad el.

Köthet-e szerződést, akinek már van egy?

Igen, egy lakás-előtakarékoskodó több szerződést is köthet.
FONTOS: mivel egy évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás, ezért az egyes szerződésekre eltérő kedvezményezett megjelölése javasolt. Kedvezményezettként közeli hozzátartozót jelölhet meg.

Mikor jön létre a szerződés? Mennyi idő alatt indul el?

A szerződés az ajánlat elfogadásával, írásbeli visszaigazolásával jön létre.
FONTOS: A szerződés létrejöttével nem kezdődik meg automatikusan a megtakarítási időszak. A megtakarítási időszak az első havi vállalt befizetés beérkezésekor kezdődik meg, innen számítódik a megtakarítás szerződésben vállalt futamideje.

Megkaptam a szerződés visszaigazolását, de hibás. Szeretném, ha javítanák. Mi a teendőm?

Kérjük, hívja Ügyfélszolgálatunkat a 06-1-477-4884-es telefonszámon, hogy utána tudjunk járni a problémának!

Az alábbi adatokat módosíthatja
Online ügyfélszolgáltunkon:

 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • e-posta szolgáltatás igénylése,
 • csoportos beszedés vagy átutalás fizetési mód választása.

Telefonos ügyfélszolgálatunkon módosítható adatok:

 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • e-posta szolgáltatás igénylése,
 • online ügyfélszolgálat igénylése,
 • csoportos beszedés vagy átutalás fizetési mód választása.

Csak személyesen, vagy a megfelelő nyomtatvány kitöltésével és postán vagy faxon történő beküldésével módosítható adatok

 • név,
 • állandó lakcím (külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely),
 • állampolgárság,
 • azonosító okmány típusa, száma,
 • születési hely, születési dátum,
 • adóazonosító jel,
 • marketing célú hozzájárulás,
 • fizetési mód módosítása.

Hány szerződés köthető egy családban?

Bármennyi szerződés köthető családon belül, azonban egy személy egy évben csak egy szerződésre kaphat állami támogatást. Ha tehát egy személy több szerződést köt, célszerű különböző kedvezményezetteket megadni. Kedvezményezettként közeli hozzátartozó jelölhető meg. A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyerek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Kapok-e a tanácsadótól átvételi elismervényt?

Igen, amennyiben szerződéses partnerünk pénzt vesz át Öntől (számlanyitási díjat, havi megtakarítást vagy egyéb díjat), akkor az úgynevezett ”csekklapon” igazolja az összeg átvételét. A csekklap 3 példányos, sorszámozott pénzügyi bizonylat, melynek egyik példánya Önnél marad.

Átadhatok pénzt a tanácsadónak?

A tanácsadó jogosult szerződéskötéskor a számlanyitási díjat, az első két havi megtakarítás és a számlavezetési díj összegét, de maximum 101 000 Ft-ot átvenni. Az összeg átvételét az ún. “csekklapon” igazolja, melynek egyik példánya az ügyfélnél marad.

Általános információk a lakástakarék-számláról

Mi a lakástakarék?

Államilag támogatott lakáscélú megtakarítási forma, amely kedvező kölcsönlehetőséget is magában foglal.

Mit jelent az Aegon Otthon elnevezés?

Az Aegon Otthon az Aegon Lakástakarék Üzletszabályzatában meghatározott termékcsaládok összefoglaló neve. A szerződéskötéskor rögzített betéti és hitelkamat mértéke a szerződés teljes időtartama alatt fix, azaz nem változtatható.

Mik azok a módozatok?

A Lakástakarékpénztár  Üzletszabályzatában rögzített, azonos jellemzőkkel rendelkező terméke. Egy módozatcsaládhoz tartoznak azok az azonos betéti és hitelkamattal rendelkező módozatok, amelyek a futamidő alapján különböznek egymástól.

Termékmódozatnak nevezünk egy meghatározott futamidejű és típusú módozatot.

Pl.: Aegon Otthon 4 termékmódozat jelenti a Aegon Otthon termékcsaládon belül a 4 éves megtakarítási futamidejű módozatot.

Milyen módozatok vannak?

Az Aegon Lakástakaréknál 4, 5, 6, 8 és 10 éves futamidejű módozatok közül választhatja ki a céljainak megfelelő időtávot. Az egyes módozatokon belül Ön választhatja meg a havi rendszeres betét összegét (5 000 Ft-20 000 Ft). Az egyes módozatokról bővebben Üzletszabályzatunkban olvashat.

Mire lehet felhasználni a lakástakarékban összegyűjtött pénzt?

Szinte mindenre fordítható, ami az ingatlan értékét növeli:

 • lakás- és házvásárlásra,
 • ház- és kertépítésre,
 • tetőtér-beépítésre,
 • felújításra, festésre,
 • fűtéskorszerűsítésre, napelem vásárlására,
 • konyhabútorra beépített háztartási gépekkel,
 • nyílászárócserére, redőnyre,
 • hőszigetelésre.

További felhasználási lehetőségekről az alábbi tájékoztató oldalon olvashat.
Abban az esetben, ha nem tud lakáscélt igazolni, akkor a szerződés lejártával a saját megtakarítás és az arra kapott kamatok felvehetőek, de az állami támogatást vissza kell fizetni.

Mikortól indul a megtakarítási időszak?

A megtakarítási időszak az első, teljes havi fizetendő összeg (havi betét, számlavezetési díj és csekkes díjfizetés esetén ennek a díja) beérkezésekor indul.

Mit tegyek, ha a megtakarítási időszak vége előtt szükségem van a pénzre?

Amennyiben a megtakarítási időszak lejártát megelőzően – a szerződés megszüntetésével – fel kívánja venni a megtakarítását, úgy azt az állami támogatás és annak a kamatai levonását követően a Lakástakarékpénztár a felmondási idő utolsó napján kifizeti. Amennyiben a felmondás 4 megtakarítási évet követően történik, úgy az állami támogatás és annak kamatai kifizethetők, amennyiben a megfelelő lakáscél igazolására sor kerül.

Kedvezményezett jelölése

Mi a szerepe a kedvezményezettnek?

 • A lakás-előtakarékoskodó több szerződést is köthet, és az egyes szerződéseken más-más kedvezményezettet jelölhet meg.
 • A Lakástakarékpénztár a megtakarítási évekre vonatkozó állami támogatást kedvezményezettenként igényli meg.
 • A lakás-előtakarékoskodó megtakarítási időszakban bekövetkező halála esetén a kedvezményezett  helyébe léphet. Ilyen esetben nem része a hagyatéknak a szerződés.
 • A kiutaláskor a kedvezményezett rendelkezhet a szerződéses összeg felett, azt a saját vagy a közeli hozzátartozója javára fordíthatja lakáscélra.

Kik a közeli hozzátartozók?

A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyermek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Lehet-e kiskorú a kedvezményezett? Mi történik, ha még a kiutalási időszakban sem lesz nagykorú?

Kiskorú kedvezményezett is megjelölhető (neki is kérni kell adószámot). Amennyiben megtakarítási időszak lejártakor, azaz a kiutalási időszakban a kedvezményezett még kiskorú, úgy a megtakarításról a lakás-előtakarékoskodó rendelkezik. A lakáscélú felhasználás történhet a kiskorú kedvezményezett, a lakás-előtakarékoskodó, vagy a közeli hozzátartozók javára is.

Betétbefizetés

Csoportos beszedési megbízás esetén hogyan működik az első befizetés?

A szerződés megkötésekor a számlanyitási díj, és legfeljebb az első két havi betét összege átadható a személyes tanácsadónak, átutalható a Lakástakarék bankszámlájára, vagy csoportos beszedési megbízás keretében a Lakástakarék intézkedik az összeg lehívásáról.

A szerződés létrejöttének hónapjában a Lakástakarék a számlanyitási díjat, a követő hónap 15-ik napjáig esedékes havi betétet, valamint a számlavezetési díjat hívja le a bankszámláról. Sikeres lehívás esetén már a következő hónapban elindul a megtakarítási időszak. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a szükséges összeg minden hónap első felében rendelkezésre álljon a bankszámláján.

Mi történik, ha többet fizetek be, mint amit vállaltam?

Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a szerződésben vállalt havi betét összegénél többet fizet be, úgy azt a Lakástakarékpénztár rendkívüli összegként jóváírja a megtakarítási számlán maximum évi 250 000 Ft erejéig. A 250 000 Ft-ot meghaladó összegű befizetéseket a Lakástakarék visszautalja.

Meddig kell a számlámra beérkeznie a havi megtakarításoknak, hogy megkapjam rájuk az állami támogatást?

A havi betétet – az  Üzletszabályzatban meghatározottak szerint – minden hónap 15. napjáig kell befizetni. A csoportos beszedési megbízást adó ügyfelek esetében a betét határidőben történő lehívásáról a Lakástakarék intézkedik, a lakás-előtakarékoskodó felelőssége, hogy a megjelölt bankszámlán legalább a havi betét, illetve az aktuális díjaknak megfelelő összeg rendelkezésre álljon

Adatmódosítás

Elhalálozás

Adható-e elhalálozási rendelkezés a szerződés mellé?

Nem, a lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a kedvezményezett, illetve ennek hiányában a  gyámhatóság jogerős határozata/jogerős hagyatékátadó végzés/jogerős bírósági határozat vagy az érdekeltek megállapodásában foglalt örökös örökli a szerződést (beléphet a szerződésbe), illetve dönt a szerződés további sorsáról.
Lásd: Mi a teendő, ha az elő-takarékoskodó elhunyt?

Elektronikus szolgáltatások

Hogyan vehetem igénybe az Online ügyfélszolgálatot?

Ha Ön az ajánlati nyomtatványon bejelölte az Online ügyfélszolgálathoz való hozzáférés igénylését, a nyomtatványon megadott e-mail címre elküldjük Önnek a belépéshez szükséges jelszót. Ha a későbbiekben szeretne Online ügyfélszolgálati hozzáférést igényelni, megteheti a honlapunkon történő regisztrációval az alábbi linken, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06-1-477-4884-es számon.

Mi az az e-posta? Miért jó?

Az e-posta egy környezetbarát és gyors lehetőség a papír alapú értesítők, kivonatok kiváltására. Az e-posta szolgáltatást Online ügyfélszolgálat hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink igényelhetik. Ekkor küldeményeit az Ön által megadott e-mail címre továbbítjuk, melyeket egy speciális jelszóval (e-posta kulcs) tud megnyitni. Az e-posta kulcsot az igénylést követően Online ügyfélszolgálatunk levelező rendszerén keresztül juttatjuk el Önhöz.

Felhívjuk figyelmét, hogy e-posta igénylés esetén küldeményeit Online ügyfélszolgálatunk levelező rendszerében is megtalálja.

Mi az az Online ügyfélszolgálat?

Az Online ügyfélszolgálat egy olyan elektronikus, jelszóval védett felület, ahol hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink megtekinthetik a szerződéseiket, bejelenthetnek adatváltozást, kivonatot nyomtathatnak, illetve üzenetet küldhetnek a Lakástakarékpénztárnak.

Számlakivonat

Mikor postázzák a számlakivonatot?

A Lakástakarékpénztár a megtakarítási számla egyenlegéről, annak évközi forgalmáról évente egy alkalommal nyújt tájékoztatást postai úton vagy e-postával. A számlakivonat bármikor díjmentesen lekérdezhető Online ügyfélszolgálatunkon.

Lakáscélú felhasználás, számlákkal kapcsolatos kérdések

Kinek a lakáscéljára lehet felhasználni?

Alapesetben a lakás előtakarékoskodó vagy közeli hozzátartozója javára használható fel, azonban ha a szerződésben szerepel kedvezményezett, úgy a cselekvőképes kedvezményezett, vagy annak közeli hozzátartozója javára használható fel.

Nem tudom határidőben igazolni a lakáscélú felhasználást. Mi ilyenkor a teendő?

 • A jogszabály szigorúan előírja az igazolási határidőket, így azt minden ügyfélnek kötelessége betartani. Amennyiben az igazolás nem történik meg határidőben, akkor a nem igazolt összeggel arányos állami támogatás visszafizetendő, a MNB alapkamattal növelt értékben.
 • Kivételt képezhet az az időszak, amelyet az ügyfél igazolási kérelemben bizonyít, hogy rajta kívülálló okok miatt nem tudta elvégezni a kapcsolódó feladatokat (pl. baleset következtében 1 hónapig kórházban feküdt).

Ha több lejáró lakástakarék-számlát szeretnék egy lakáscélra, vagy ugyanazon lakóingatlanra felhasználni, van-e maximalizálva, hogy hány szerződést „használhatok fel”?

A kiutalás elfogadásakor benyújtott „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatványon tudja jelezni a Lakástakarék felé a lakáscélt. Amennyiben több – egy időben kiutalásra kerülő – lakástakarék-szerződését egy lakáscél érdekében szeretné felhasználni, úgy mindegyik szerződés nyomtatványára ugyanazon ingatlan helyrajzi számát és ugyanazt a lakáscélt kell ráírnia.

 • Nagyon fontos, hogy a lakáscél felhasználására jogosult személyek közeli hozzátartozói viszonyban legyenek az állami támogatásra jogosult személlyel (kedvezményezett, ennek hiányában a lakás-előtakarékoskodó).

Ha egy lejáró lakástakarék-számlát szeretnék több lakáscélra felhasználni, van-e maximalizálva, hogy hány ingatlant és hány lakáscélt jelölhetek?

A kiutalás elfogadásakor benyújtott „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatványon jelezheti több (maximum 4) lakáscélját egy lakóingatlan vonatkozásában.

 • Amennyiben lakáscéljai több jogosult személyhez, illetve lakóingatlanhoz kapcsolódnak, úgy ezeket külön nyomtatványokon kell jeleznie. Minden jogosulthoz és lakóingatlanhoz külön nyomtatványt kell benyújtania, amely az alábbi linken érhető el:  nyilatkozat közeli hozzátartozóról >>
 • Fontos, hogy a felhasználásra jogosult személy az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal vagy használati joggal rendelkezzen, illetve közeli hozzátartozói viszonyban legyen az állami támogatásra jogosult személlyel (kedvezményezett, ennek hiányában a lakás-előtakarékoskodó).
 • Lakáskölcsön igény esetén csak egy lakáscél jelölhető meg.

­Kiutalási folyamat, feltételek

Meddig kell visszaküldeni a kiutalást elfogadó nyilatkozatot?

A kiutalási értesítőben küldött nyomtatványokat, különösen a „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatványt kitöltve és aláírva legkésőbb a kiutalási értesítő keltét követő naptári hónap (kiutalási időszak második hónapja) utolsó napjáig kell beküldeni.

postacím:  Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Budapest 1397, Pf.: 33

Mely szerződések jogosultak kiutalásra?

Csak azok a szerződések kiutalhatók (kifizethetők), amelyek teljesítik az alábbi feltételeket:

 • a szerződés szerinti minimális megtakarítási idő letelt,
 • a szerződésen megtakarított összeg (befizetett betét + állami támogatás + kamat), azaz a megtakarítási hányada elérte a szükséges értéket.
 • az értékszám meghaladta a 100-as értéket (a havi betétbefizetés határidőben megtörtént, az állami támogatásra való jogosultság fennállt a szerződés teljes tartama alatt).

Ki jogosult a kiutalásra?

 • A kiutalásról a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) dönt, amennyiben nincs kedvezményezett megjelölve a szerződésen, vagy a kedvezményezett nem cselekvőképes.
 • A kiutalásról a kedvezményezett dönt, amennyiben a „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatvány aláírásának időpontjában cselekvőképesnek minősül (azaz betöltötte a 18. életévét, vagy 16. életévét betöltött és házasságkötés révén cselekvőképessé vált).

Mekkora összeg igényelhető?

 • Minimálisan igényelhető összeg: a megtakarítási számlán nyilvántartott betétösszeg és annak kamatai, továbbá lakáscél igazolás esetén az állami támogatás és annak kamata is.
 • Maximálisan igényelhető összeg: a szerződéses összeg, amely a befizetett betét + betéti kamat + az állami támogatás és annak kamata + a maximális lakáskölcsön összege. A teljes szerződéses összeg igénylése esetén – a sikeres hitelbírálati folyamatot követően – lakáscélú kölcsön és zálogszerződés is megkötésre kerül, majd a folyósítási feltételek teljesítése után az összegyűlt megtakarítás és igényelt lakáskölcsön összege egyben kerül kifizetésre.
 • Amennyiben nem szükséges a választott lakáscélhoz lakáskölcsön igénybe vétele, akkor az összegyűlt megtakarítás és állami támogatás az adott lakáscélhoz kapcsolódó igazolási dokumentumok benyújtása után kerül kifizetésre leghamarabb a kiutalási időszak végét követő 15 napon belül.

Mikor, milyen dokumentumokat kell benyújtanom a kiutaláskor, ha nem kérem a lakáskölcsönt?

A megtakarítás állami támogatással kifizethető, ha a lakáscélú felhasználás előzetes igazolása megtörténik.

 • A kiutalási értesítőben küldött „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatvány teljes körű kitöltése, és határidőben történő benyújtása szükséges. Ha cselekvőképes a kedvezményezett, akkor az Ő aláírása szintén szükséges.
 • Ha a lakáscél a közeli hozzátartozó javára kerül felhasználásra, úgy a közeli hozzátartozó személyére vonatkozó nyilatkozat benyújtása is szükséges.
 • A különböző lakáscélú felhasználás igazolásához szükséges dokumentumok felsorolását és azok benyújtási határidejét részletesen tartalmazza az alábbi tájékoztató:
  Tájékoztató, lakáscélú felhasználásról és igazolásáról

Jelenleg nincs szükségem a megtakarításra, milyen további lehetőségeim vannak?

 • Dönthet úgy (szerződés módosítása nélkül is), hogy folytatja a betétbefizetést, amelyre a megtakarítás első 10 évében megilleti az állami támogatás. Ez a befizetés csökkenti az igénybe vehető lakáskölcsön összegét, így csak azok számára javasolt, akik lakáscélú felhasználás esetén nem szeretnének lakáskölcsönt felvenni.
 • Érdemes a szerződés megtakarítási idejét és egyben a szerződéses összeget növelnie (5; 6; 8 vagy 10 évre) annak, aki a megtakarított összeget a későbbiekben lakáskölcsönnel szeretné kiegészíteni.
 • A szerződés módosításához szükséges a Változásbejelentő és szerződésmódosító nyomtatvány  kitöltése és benyújtása az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. postacímére : 1397 Budapest, Pf.: 33.
  Kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal (telefonszám: 06-1-477-4884), vagy személyes tanácsadójával!
 • Szerződésmódosítás esetén a mindenkori hirdetmény szerinti szerződés módosítási díjat kell megfizetni. (Amennyiben ezen díjak nem kerülnek befizetésre, akkor az a beérkező befizetésekből kerülnek levonásra).
 • A szerződés módosítását követően a csoportos beszedési megbízás újraindul a havi kötelezettségek teljesítése érdekében, azonban a kiutalási időszakban szünetelő megtakarítás összegét utólag, egyszeri befizetéssel érdemes a csoportos beszedés újraindulásával egyidejűleg pótolni.)

Lehet-e rendelkezésre tartást kérni a kiutaláskor?

 • Igen lehet, a „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatványon kérhető a rendelkezésre tartás, amely időtartama a nyilatkozat beérkezésétől számított maximum 6 hónap lehet.
 • Amennyiben a rendelkezésre tartási időszak alatt nem érkeznek be a lakáscélú felhasználás előzetes igazolásához szükséges dokumentumok, akkor a rendelkezésre tartási időszak lezárul. Kiutalásra akkor kerülhet a megtakarítás, ha a kiutalási igény újra, írásban benyújtásra kerül. A kifizetés az újból benyújtott kiutalási igény beérkezés dátumát követő hónapban kezdődő új kiutalási időszak szerint történhet meg.

Mit küldjek vissza, ha nem akarok lakáscélt megjelölni, de a pénzre szükségem van?

 • A „Nyilatkozat a kiutalásról, a lakás-előtakarékossági szerződés felhasználásáról” elnevezésű nyomtatványon a „Lakáscél igazolása nélkül kívánom felhasználni” rubrikát kell megjelölni. Ebben az esetben a lakástakarék-számlán lévő állami támogatás és kamatai visszautalásra kerülnek a Magyar Államkincstár részére.
 • A kifizetés a kiutalási időszakot követő 15 napon belül az állami támogatás és kamataival csökkentett összegben történhet meg.

Milyen összeggel kerülhet csökkentésre a megtakarítás kifizetéskor?

 • Amennyiben a kiutalási időszakban nem kerül megfizetésre a havi számlavezetési díj (150 Ft/hó), vagy az igényelt egyéb szolgáltatás (módosítások) díja, akkor ez kifizetéskor kerül levonásra.
 • A számlanyitási díjkedvezménnyel kötött szerződések esetében a kiutalási időszakban a Hirdetmény feltételeinek ellenőrzése is megtörténik. Amennyiben az ellenőrzés azt mutatja, hogy a vállalt feltételek nem teljesültek, úgy a számlanyitási díj levonásra kerül a kifizetéskor. Ebben az esetben a megtakarításból levont összegre jutó állami támogatás sem kerülhet kifizetésre.

Milyen nyomtatványok benyújtása szükséges, ha a kiutalás keretében lakáskölcsönt is szeretnék igénybe venni?

 • Legalább a minimálbérnek megfelelő, utolsó 6 havi jövedelmet igazoló dokumentumok (pl. munkáltatói igazolás, adófolyószámla kivonat, nyugdíjas szelvény, megbízási szerződés stb.)
 • Utolsó 6 havi, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlakivonat. Szükség esetén a fizetőképességet növelő, Adóstárs jövedelmének vizsgálatához is a fenti dokumentumok, igazolások bevonása szükséges.
 • A fedezetül felajánlott ingatlan értékbecsléséhez szükséges dokumentumok (pl. tulajdoni lap).
 • Megfelelően kitöltött, aláírt és visszaküldött „Kölcsönigénylő Nyilatkozat” nyomtatvány és mellékletei.
 • A benyújtandó dokumentumokról a részletes tájékoztatást a lakáskölcsön igénylő nyomtatványcsomag tartalmazza.

Lakáskölcsön igénylés

Kötelező-e felvenni a lakáskölcsönt a szerződés kiutalásakor?

 • Nem, egyáltalán nem kötelező felvenni a lakáskölcsönt. A kiutalási értesítő kézhezvétele után kell erről döntést hozni és csak akkor, ha a lakástakarék-számlán összegyűjtött megtakarítás nem elegendő a lakáscélhoz. A lakáskölcsön igénylése előtt érdemes alaposan megvizsgálni a hasonló hitel konstrukciókat, azaz a hitelintézetek által, a lakossági ügyfeleknek kínált lakáscélú jelzáloghiteleket.
 • Lakáskölcsön igénylése a kiutalást elfogadó nyilatkozat visszaérkezését és feldolgozását követően elküldött lakáskölcsön kérelmi nyomtatványcsomagon történik.

Lakáskölcsön esetén kinek kell kitölteni a papírokat?

 • Annak a személynek kell benyújtania a lakáskölcsön igényt, aki a lakáskölcsön adósa lesz. A fizetőképességet javító adóstárs adatait, illetve aláírását is kell a nyomtatványoknak tartalmaznia.
 • A lakáskölcsön adósa a cselekvőképes kedvezményezett, ennek hiányában a szerződő (lakás-előtakarékoskodó). Az adós házastársa kötelezően bevonásra kerül.
 • Amennyiben a jelzálog fedezetéül felajánlott ingatlan tulajdonosa nem egyezik meg az adóssal, vagy az adóstárssal, úgy az ingatlan tulajdonosainak zálogkötelezettként kell aláírni a kölcsönkérelmi nyomtatványt (és a későbbiekben a zálogszerződést is).

Mennyi a lakáskölcsön bírálat átfutási ideje? Mennyi idő múlva fizetik ki?

 • A hiánytalan adattartalommal, és a szükséges igazolásokkal, nyilatkozatokkal együtt benyújtott hitelkérelmi nyomtatványok feldolgozási ideje 15 nap. Amennyiben a hitelképesség vizsgálat eredménye megfelelő (személyi, jövedelmi és fedezeti ingatlan feltételek), akkor az elkészített kölcsönelfogadó nyilatkozat (szerződés) és a zálogszerződés postázásra kerül az adós részére.
 • A kölcsön kifizetése a lakáskölcsön elfogadó nyilatkozatban felsorolt folyósítási feltételek teljesítését követő 15 napon belül történik meg (de legkorábban a kiutalási időszakot követő 15. napon.)

Lakáskölcsön folyósítását követően mennyit kell havonta visszafizetnem? Mennyi ideig?

 • A hitel kamata 5,5%. A lakástakarék szerződés módozatától függ a hitel futamidő. A törlesztő részlet a kifizetett szerződéses összeg (megtakarítás + lakáskölcsön) arányában (a módozati táblában rögzített %) kerül meghatározásra.
 • Az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében találhatók meg az egyes módozatokra meghatározott hitelparaméter értékek.
 • Példa: Önnek KamatFix4 módozata és 2 800 000 Ft-os szerződéses összegű szerződése van. A havonta fizetendő törlesztés mértéke a szerződéses összeg 1,04%-a = 29 257 Ft, a futamidő 60 hónap. A lakáskölcsön törlesztő részlete fix (szerződésszerű teljesítés esetén), nem változik a futamidő alatt.

Hol van leírva, hogy a megtakarításomat csak a lakáshitellel együtt fizetik ki?

 • A kiutalási értesítőhöz kapcsolódó tájékoztatóban tájékoztattuk, hogy a szerződéses összeget megbontani, részkifizetést teljesíteni nem tudunk.
 • Amennyiben hitelkérelme elutasításra kerül, a megtakarításának kifizetését automatikusan megkezdjük, amennyiben az előzetesen beküldendő dokumentumok hiánytalanul beérkeztek.

Hol van leírva, hogy csak csoportos beszedési megbízással fizethetek?

A Kölcsönelfogadó Nyilatkozatban és az Üzletszabályzatban folyósítási feltételként szerepel, hogy az adós érvényes, limit nélkül kitöltött „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízásra” elnevezésű nyomtatványt nyújt be, amelyben felhatalmazza a számlavezető bankját, hogy a Lakástakarék által benyújtott beszedési megbízást teljesítse.

Volt pénz a számlámon, miért nem tudták leemelni a havi esedékes törlesztő részletet?

Érvényes csoportos beszedési felhatalmazás esetén a minden naptári hónapban indított beszedés esedékessége a 10. naptári nap (munkaszüneti nap esetén pedig az ezt követő első munkanap). Amennyiben a törlesztő részlet teljes összege rendelkezésre állt a bankszámlán, az alábbi okok miatt lehet sikertelen a beszedés:

 • felhatalmazás hiánya miatt: ekkor a számlavezető bankja még nem tudta rögzíteni a rendszerében a beszedési megbízást (új csoportos felhatalmazás esetén). Ezt a számlavezető bankjával tudja egyeztetni.
 • összeghatár feletti beszedési megbízás: a beszedési felhatalmazáson limitet adott meg, amely alacsonyabb, mint az adott havi törlesztő részlet, és/vagy nem járult hozzá, hogy ezt a limitet a Lakástakarék lássa.
 • egyéb hiba: a számlatulajdonos neve és a megadott számlaszám nem tartozik össze, megszűnt, vagy nem létező terhelendő számlaszám lett megadva, stb.

A fedezetül szolgáló ingatlanon fennálló banki jelzálogteher esetén is igénybe tudom venni a lakáskölcsönt?

 • Kizárólag az állam és munkáltatók által folyósított kölcsönök és támogatások fogadhatók el első helyi zálogként, amennyiben ezen terhek összege nem haladja meg a forgalmi érték 10 %-át.
 • Más bank által nyújtott hitel esetén a jelzáloggal terhelt ingatlan csak akkor fogadható el, ha a lakáscélú felhasználás célja a jelzáloghitel teljes kiváltása. Ezzel egy időben az ingatlant terhelő jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom pedig törlésre kerül.

Minden esetben szükséges ingatlanfedezet az Aegon Lakástakarék által nyújtott lakáskölcsönhöz? Milyen ingatlan fogadható el fedezetként?

 • Aegon lakáskölcsön kizárólag jelzálogfedezet mellett nyújtható. A kölcsönügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges, kivéve az építési jellegű hiteleket, amely esetében a kölcsön célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet.
 • Elfogadható fedezetek: társasházi lakás, panellakás, lakóház, családi ház, ikerház, sorház, belterületi építési telek, amennyiben nem tartozik a termőföld törvény hatálya alá. Garázs önállóan nem befogadható, csak abban az esetben, ha van lakóingatlan fedezet is az ügyletben.
 • Nem elfogadható fedezetek: üdülő, hétvégi ház és nem lakás célú ingatlan, még akkor sem, ha lakóingatlanhoz kapcsolódik, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan csak érvényes használati megállapodás megléte esetén fogadható el.
 • A minimális forgalmi érték családi ház, lakóház, építési telek esetén 8 millió Ft, társasházi lakás, panellakás esetén 5 millió Ft.
 • Egy lakáskölcsönhöz maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel. A lakáskölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok, értékbecslő által megállapított és a Lakástakarék által elfogadott forgalmi értékének a 75%-át.
 • A fedezetül felajánlott ingatlan(okra) jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Hogyan kell igazolni a jövedelmet? Legalább milyen összegű jövedelemmel kell rendelkeznie az adósnak?

 • A kölcsönkérelem elbírálásának egyik alapvető feltétele az adós és az adóstárs jövedelmének igazolása, ezért minden esetben igazolni kell a lakáskölcsönt igénylők (adós/adóstárs) teljes nettó jövedelmét.
 • A Lakástakarék minimális elvárása, hogy legalább az egyik jövedelmet igazoló szereplő (adós, adóstárs) igazolt havi nettó jövedelmének összege – csökkentve a fennálló hiteltartozások havi törlesztő részletével – elérje a mindenkori minimálbér összegét. (2018-ban ez 91.770 Ft/hó)

Az igazolt jövedelem meddig terhelhető?

A fennálló hitelek törlesztő részlete és az igényelt lakástakarék lakáskölcsön törlesztő részlet együttesen nem haladhatja meg az összjövedelem lenti táblázatban meghatározott százalékos mértéket

Nettó igazolt összjövedelem Jövedelem arányos törlesztő részlet (JTM)
limit
nagyobb mint 400.000 Ft/hó <=50%
kisebb mint 400.000 Ft/hó <=40%

­