Adható-e elhalálozási rendelkezés a szerződés mellé?

Nem, a lakás-előtakarékoskodó elhalálozása esetén a kedvezményezett, illetve ennek hiányában a  gyámhatóság jogerős határozata/jogerős hagyatékátadó végzés/jogerős bírósági határozat vagy az érdekeltek megállapodásában foglalt örökös örökli a szerződést (beléphet a szerződésbe), illetve dönt a szerződés további sorsáról.
Lásd: Mi a teendő, ha az elő-takarékoskodó elhunyt?