Ki lehet kedvezményezett?

Kedvezményezett maga a lakás-előtakarékoskodó vagy közeli hozzátartozója lehet. A kedvezményezett személye az Üzletszabályzatban
és a Díjtáblázatban foglaltak szerint módosítható.