Hány szerződés köthető egy családban?

Bármennyi szerződés köthető családon belül, azonban egy személy egy évben csak egy szerződésre kaphat állami támogatást. Ha tehát egy személy több szerződést köt, célszerű különböző kedvezményezetteket megadni. Kedvezményezettként közeli hozzátartozó jelölhető meg. A lakás-előtakarékoskodó közeli hozzátartozója a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon (vagyis a szülő, nagyszülő, dédszülő, stb. és a gyerek, unoka, dédunoka, stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.