Milyen tartalmi követelményei vannak a lakáscélú felhasználást igazoló számlának?

A számlának annak a személynek a nevére, illetve annak az ingatlannak a címére kell szólnia, aki/amely javára a lakáscélú felhasználás történik. A számla kiállítási dátuma későbbi kell, hogy legyen, mint a kiutalási értesítő kelte vagy a lakáscéllal történő (4 éven túli) felmondás beérkezésének dátuma.