Évi 72 000 Ft állami támogatás lakáscéljai megvalósításához!

Az állami támogatásról

A megtakarítási időszakban befizetett betétösszegre az állam 30 százalék, legfeljebb évi 72 000 forint állami támogatást nyújt. Az állami támogatás kizárólag lakáscélú felhasználás és minimum 4 éves előtakarékosság esetén vehető igénybe, valamint egy szerződésre legfeljebb 10 évig jár. Az állami támogatás adómentes, azaz nem kell megfizetni utána a 15% kamatadót.

Az állami támogatás alapja az adott megtakarítási évben befizetett betétek összege, csökkentve az esetlegesen meg nem fizetett díjakkal (pl. számlavezetési díj).

A maximális állami támogatást akkor kaphatja meg, ha havi 20 000 forintos rendszeres betétbefizetése van.

Miért fontos a rendszeres betétbefizetés?

Szerződésszerű a betétbefizetés, ha minden hónapban és a megtakarítási évben összesen is befizetésre kerül a szerződés szerinti betét összege.

Ha a szerződő nem a szerződésben meghatározott rendszerességgel és részletekben helyezi el a betétjét, akkor csökken az állami támogatás mértéke. Ilyen esetben az adott megtakarítási év harmadik és negyedik negyedévében betétként elhelyezett összegre járó állami támogatás nem haladhatja meg a fent leírt mértékű állami támogatás 25-25%-át.

A 25%-os szabály alkalmazásáról példákkal illusztrált táblázat található az 1. sz. mellékletben.

Nagyon fontos tehát, hogy adott megtakarítási éven belül a szerződő havonta ugyanakkora, a szerződésben meghatározott összeget fizessen be!

Átmeneti fizetési nehézség esetén érdemes a szerződést módosítani (fizetendő havi betét összegét csökkenteni) annak érdekében, hogy a befizetésekre vonatkozó 30%-os állami támogatás ne csökkenjen.

 

Kinek jár az állami támogatás?

Állami támogatásra az a lakástakarék szerződő jogosult, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik:

 • magyar állampolgár, vagy
 • a vonatkozó törvény szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorló személy, vagy
 • bevándorolt, letelepedett jogállású, vagy menekültként elismert személy.

Két vagy több szerződés után is jár az állami támogatás?

Egy naptári évben egy személy csak egy szerződésre veheti igénybe az állami támogatást. A Lakástakarék ezt a szerződés megkötésekor ellenőrzi a saját, valamint a Magyar Államkincstár (MÁK) rendszerében.

Ha a szerződő közeli hozzátartozóit kedvezményezettként megjelölve több szerződést köt, akkor ezekre a szerződésekre is igényelhető az állami támogatás a kedvezményezettek jogán. A család által igénybe vehető állami támogatás így megtöbbszörözhető különböző kedvezményezettek esetén.

Kiskorú kedvezményezett is megjelölhető (neki is kérni kell adószámot). Amennyiben a megtakarítási időszak lejártakor, azaz a kiutalási időszakban a kedvezményezett még kiskorú, úgy a megtakarításról a szerződő rendelkezik. A lakáscélú felhasználás történhet a kiskorú kedvezményezett, a szerződő, vagy a közeli hozzátartozók javára is.

 

Mire használhatja fel az állami támogatást?

A lakástakarékpénztári megtakarítások után igénybevett állami támogatás, illetve a szerződés keretében nyújtható lakáskölcsön csak lakáscélú felhasználásra fordítható, melyet minden esetben igazolni kell. Lakáscélú felhasználás például a szerződő (lakás-előtakarékoskodó), kedvezményezettje (ha megjelöltek), vagy ezen személyek közeli hozzátartozója javára történhet:

 • Lakás, családi ház, lakótelek, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése vagy cseréje.
 • Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása (akár nyugdíjas otthonban is).
 • A jogosult tulajdonában, haszonélvezeti, használati, bérleti jog, vagy pénzügyi lízingbevétel alapján használatában álló lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, az ezekhez kapcsolódó közművek kialakítása, felújítása, fejlesztése.
 • Lakás, családi ház, tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása.
 • Lakáscél finanszírozására felvett kölcsön, pénzügyi lízing, ezekhez kapcsolódó gyűjtőszámlahitel teljes vagy részleges kiváltása.
 • Végtörlesztés keretében nyújtott lakáskölcsön teljes vagy részleges kiváltása.
 • A fentieknek megfelelő kölcsön, gyűjtőszámlahitel kiváltására felhasznált kölcsön teljes vagy részleges kiváltása.
 • Nemzeti Otthonteremtési Közösségbe történő befizetés.

A lakástakarék-számlával szinte minden lakással kapcsolatos kiadás fedezhető. Bővebb információért kérjük, olvassa el a lakáscélú felhasználásról szóló Tájékoztatót.
Tájékoztató, lakáscélú felhasználásáról és igazolásról

A lakáscélú felhasználás igazolása a Lakástakarék által kért dokumentumok határidőn belül történő benyújtásával történik. A Lakástakarék utólag is jogosult ellenőrizni a felvett összeg lakáscélú felhasználását iratok bekérésével, illetve szakértők bevonásával a helyszínen is.

Ha a szerződő vagy a kedvezményezett a lakáscélú felhasználást igazoló iratokat a meghatározott határidőn belül nem nyújtotta be, illetve az ellenőrzés során a lakáscélú felhasználást nem tudja bizonyítani, úgy vissza kell fizetnie a kapott állami támogatást és a felvétel napjáig jóváírt betéti kamatot a felvétel napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegben.

Ha a szerződő vagy a kedvezményezett a lakástakarék-szerződés alapján felvett összeg csak egy részének lakáscélú felhasználását igazolja, visszafizetési kötelezettsége a nem igazolt összeggel arányos.

A visszafizetés elmulasztása esetén a Lakástakarék jogosult a követelést a Magyar Állam nevében eljárva, bírósági úton érvényesíteni.

A lakáscélú felhasználásról, annak igazolásáról és az elmulasztásból adódó következményekről részletes információ az alábbi tájékoztatóban olvasható.
Tájékoztató, lakáscélú felhasználásáról és igazolásról

 

Mi történik, ha a szerződés a megtakarítási év vége előtt szűnik meg?

A szerződés 4. megtakarítási éven belüli megszűntetése esetén a szerződő az állami támogatásra való jogosultságot elveszíti, ekkor a Lakástakarék az állami támogatást és kamatait visszautalja a központi költségvetésnek.

Ha a szerződés 4 év után, de nem a megtakarítási év végén szűnik meg, úgy törtidőszakkal zárul az utolsó megtakarítási év. Töredék megtakarítási év esetén az állami támogatás a töredék év teljes hónapjaira arányosítva kerül megállapításra.

A szerződő elhalálozása esetén a javára már megigényelt, illetve jóváírt állami támogatás a szerződéses összeg lakáscélú igazolása esetén megilleti az új szerződőt.

 

Hogyan történik az állami támogatás igénylése?

Az állami támogatást a szerződő Lakástakarékhoz benyújtott kérelme alapján a központi költségvetés nyújtja évente. A kérelem beadása történhet:

 • szerződéskötéskor (Ajánlat lakás-előtakarékossági szerződéskötésre nyomtatványon),
 • vagy később a Szerződés megszűnéséig bármikor.

A Lakástakarék elutasítja a kérelmet, amennyiben ugyanazon személy javára az adott naptári évben már utaltak át állami támogatást vagy arra vonatkozó kérelmet nyújtottak be.

Lakástakarék a megtakarítási évet követő hónap 15. napjáig igényli meg az állami támogatást, melyet a központi költségvetés az igénylés hónapjának végéig utal át. A Lakástakarék az összeget legkésőbb a Lakástakarék számláján történő jóváírást követő munkanapon írja jóvá a szerződő megtakarítási számláján.

Ha a kérelem a megtakarítási évet követően kerül benyújtásra, úgy a Lakástakarék a  Díjtáblázat szerinti díjat számítja fel.

A szerződő jogosult az állami támogatás iránti kérelmét módosítani:

 • a megtakarítási év utolsó napjáig a teljes megtakarítási évre vonatkozóan,
 • a lakástakarék-szerződés megszűnéséig a korábbi teljes megtakarítási évekre vonatkozóan.

A Lakástakarék a módosítással kapcsolatosan a  Díjtáblázat szerinti díj felszámítására jogosult.

 

Tájékoztató az állami támogatásról