Átruházás, kedvezményezett megváltoztatása

Átruházás

Szerződést átruházni csak a polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóra lehet:

  • szülő, nagyszülő, gyerek, unoka és más egyeneságbeli rokon,
  • testvér,
  • örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő,
  • házastárs.

Kedvezményezett megváltoztatása

Kedvezményezettként csak a polgári törvénykönyv szerinti, fent részletezett közeli hozzátartozó jelölhető meg.

A kedvezményezett személyét a szerződő személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, és annak postán vagy faxon történő beküldésével módosíthatja.
Amennyiben szerződéskötéskor a szerződő nem jelölt meg kedvezményezettet, akkor maga a szerződő a szerződés kedvezményezettje. Ha későbbiekben mégis szeretne mást megadni kedvezményezettként, akkor az a kedvezményezett megváltoztatásának minősül.

Kérjük, átruházás vagy kedvezményezett megváltoztatása előtt olvassa el az Üzletszabályzat 5.2 fejezetét! A gyámságot ellátó gyám személyében bekövetkező változásról szintén az Üzletszabályzat 5.2 fejezetében olvashat bővebben.

Az átruházáskor és a kedvezményezett megváltoztatásakor fizetendő díjakat a Díjtáblázat tartalmazza.

A módosításhoz szükséges dokumentumokat a Dokumentumtárban találja.