Egyéb, nem várt események

Szerződő megtakarítási időszakban történt halála

Ebben az esetben a szerződő helyébe léphet:

  • a cselekvőképes kedvezményezett,
  • kiskorú kedvezményezett esetén szülő, gyám,
  • cselekvőképtelenség vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú esetén a kedvezményezett gondnoka,
  • ha nincs kedvezményezett, akkor a szerződő örököse.

A szerződésbe csak egy személy léphet be. Ha a belépésre több személy is jogosult, vagy egyébként a belépésre jogosult személye vitatott, akkor a gyámhatóság jogerős határozata, jogerős hagyatékátadó végzés,  jogerős bírósági végzés vagy ítélet, ilyenek hiányában az érdekeltek írásos megállapodása az irányadó az új szerződő személyéről.

A belépés után  az új szerződőnek lehetősége van a szerződés Üzletszabályzat szerinti megosztására és egyéb módosítására, melyek költségeit a Díjtáblázat tartalmazza.

 

Kedvezményezett megtakarítási vagy kiutalási időszakban történt halála

 

A kedvezményezett halála esetén a szerződő válik a szerződés kedvezményezettjévé. Amennyiben a szerződő új kedvezményezettet szeretne megjelölni, akkor az szerződésmódosítással jár, melynek költségét a Díjtáblázat tartalmazza.

Kérjük, hogy nyilatkozattétel előtt olvassa el az Üzletszabályzat 5.3 fejezetét!

Ha a szerződő vagy a kedvezményezett személyén kívül másban nem történik változás a szerződésben, a Lakástakarékpénztár nem számít fel díjat.

A módosításhoz szükséges dokumentumokat a Dokumentumtárban találja.