Kiutalás

kiutalási időszak az értékelési fordulónapon kezdődő, és a kiutalás időpontjáig tartó időszak. A 2017. július 1. előtt kötött szerződések esetében ez 3 hónap, míg a 2017. július 1. után kötött szerződéseknél 2 hónap. Az értékelési fordulónap minden hónap első napja, amikor a lakástakarékpénztár megállapítja a kiutalási összeget, valamint a kiutalási feltételeket elérő lakástakarékpénztári szerződések között – a szerződések értékszámaalapján – sorrendet állít fel. A magasabb értékszámú szerződés a kiutalás sorrendjében megelőzi az alacsonyabb értékszámút.

Amennyiben a szerződésben rögzített havi betét összege (a Díjtáblázatban meghatározott díjakon felül) minden naptári hónap 15. napjáig befizetésre kerül, és az állami támogatásra való jogosultság is fennáll a szerződés teljes tartama alatt, akkor a minimális megtakarítási időszakot követő első értékelési fordulónapon megkezdődhet a szerződés kiutalási időszaka.

A lakástakarékpénztár a kiutalási időszak első két hetében  írásbeli értesítést küld azon lakás-előtakarékoskodóknak, akik várhatóan teljesítik a kiutalási feltételeket. A feltételeket az Üzletszabályzat  tartalmazza. Az értesítő tartalmazza a benyújtandó dokumentumok és szükséges nyilatkozatok listáját, határidejét is.
Az értesítéstől számított 15 napon belül, de legkésőbb a kiutalási időszak első hónapjának utolsó napjáig az előtakarékoskodónak elfogadó nyilatkozatban kell nyilatkoznia, hogy elfogadja-e a kiutalást, kíván-e lakáskölcsönt felvenni, kíván-e lakáscélt igazolni, illetve a kifizetést milyen időpontban kéri.

A megtakarítás, vagy a teljes szerződéses összeg kifizetésére legkorábban a kiutalási időpontot (a kiutalási időszak utolsó napja) követő 15 napon belül kerülhet sor banki átutalással.

A kiutalás részletes feltételeit az  Üzletszabályzat tartalmazza.