Lakáscélú felhasználás igazolása

Online ügyfélszolgálat

Azonosító típus:
Azonosító:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó Regisztráció Mi ez?

Lakáscélú felhasználás igazolása

Lakáscélú felhasználás

A lakástakarékpénztárakról szóló törvény 8. §-a, illetve az Üzletszabályzat meghatározzák, hogy

  • mi tekinthető lakáscélnak,
  • az adott lakáscélt milyen dokumentumokkal, iratokkal,
  • milyen határidővel

kell igazolni.

 

A lakáscélú felhasználás igazolásához szükséges iratok

Lakáscél Kifizetés előtt benyújtandó dokumentumok Kifizetést követően benyújtandó dokumentumok és határidők

Lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, cseréje:

- tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

- adásvételi szerződés (tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat)

- vételár kifizetéséről szóló okirat (ha azt az előbbi nem tartalmazza)
- tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének engedélye

120 napon belül: a vételár teljes kiegyenlítésének igazolását tartalmazó okirat, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének tényét igazoló tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

Lakásbérleti vagy lakáshasználati jog vásárlása (nyugdíjas otthonban is):

- tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

- a jog megszerzésére irányuló visszterhes szerződés

120 napon belül: eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett eladói nyilatkozat, a teljes vételár kifizetéséről és (nyugdíjas otthon esetén) a lakásbérleti vagy lakáshasználati jogról

Lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan építése, bővítése:

- tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

- a használat jogcímét igazoló iratok (tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén)

- jogerős építési engedély (jogszabály által előírt esetekben)

18 hónapon belül: a felhasználást igazoló eredeti számlák (anyag, szolgáltatás)

Lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan felújítása, korszerűsítése, helyreállítása:

- tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

- a használat jogcímét igazoló iratok (tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén)

- jogerős építési engedély (jogszabály által előírt esetekben)

120 napon belül: a felhasználást igazoló eredeti számlák (anyag, szolgáltatás)

Lakásra, családi házra, tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása:

- tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

- pénzügyi lízingszerződés a jogszabály által előírt formában és tartalommal

120 napon belül: a pénzügyi lízing ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének tényét igazoló tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat), valamint a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okirat

Lakáscélú kölcsön (pénzügyi intézménytől vagy biztosítótól felvett/hitelintézet által folyósított munkáltatói vagy önkormányzati/gyűjtőszámlahitel/lakáscélú kölcsön kiváltására igénybe vett, végtörlesztés keretében igénybe vett kölcsön) teljes vagy részleges kiváltása:

- a kiváltandó lakáscélú kölcsön fennállásáról szóló igazolás

- a hitelező elvi nyilatkozatát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetett terhek törlésének hozzájárulásáról, ha a hitel és a hitelszerződés alapján fennálló egyéb követelése teljes mértékben vissza-, illetve megfizetésre került

- ha az ingatlanon terhelési tilalom áll fenn hitel részbeni kiváltása esetén, a hitelező írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a Lakástakarék javára az ingatlan-nyilvántartásba a következő ranghelyen jelzálogjog kerüljön bejegyezésre az általa nyújtott hitel biztosítására

30 napon belül: a lakáscélú kölcsön törlesztéséről szóló igazolás

Pénzügyi intézménytől igénybe vett lakáscélú pénzügyi lízing kiváltása:

- a kiváltandó lakáscélú lízing fennállásáról szóló igazolás

- a hitelező elvi nyilatkozatát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetett terhek törlésének hozzájárulásáról, ha a lízingszerződés alapján fennálló egyéb követelése teljes mértékben vissza-, illetve megfizetésre került

- ha az ingatlanon terhelési tilalom áll fenn lízing részbeni kiváltása esetén, a hitelező írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a Lakástakarék javára az ingatlan-nyilvántartásba a következő ranghelyen jelzálogjog kerüljön bejegyezésre az általa nyújtott hitel biztosítására

30 napon belül: a pénzügyi lízing törlesztéséről szóló igazolás

Közművek, kommunális létesítmények kialakítása és felújítása:

- tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi hiteles másolat)

- a használat jogcímét igazoló iratok (tulajdonjogon kívüli más jogcímen használt ingatlan esetén)

- ha közműtársulat útján valósul meg, akkor elegendő a társulat, vagy a beruházás megvalósulását követően a területileg illetékes helyi önkormányzat által az ügyfél nevére kiadott igazolás az érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és annak megfizetéséről

- ha a közműtársulat igazolja, hogy az ügyfél a társulat érdekeltségi területén lakástulajdonnal rendelkezik, a hiteles tulajdonilap-másolat benyújtása nem szükséges

120 napon belül: a felhasználást igazoló eredeti számlák (anyag, szolgáltatás)

Nemzeti Otthonteremtési Közösség

- a nemzeti otthonteremtési közösség (NOK) igazolását a tagság fennállásáról és a befizetendő összegről.

 

Az igénybe vett összeg felvételét követő 30 napon belül a NOK igazolását a befizetés teljesítésérő

Mi számolható el?

Lakáscél megvalósításához felhasznált, számlával igazolt

  • alapanyag, építőanyag,
  • kivitelezéshez felhasznált eszközök egy része,
  • beépített eszközök, gépek, berendezések,
  • munkadíj,
  • műszaki szakértői díj.

Házilagosan kivitelezett munkák elszámolása az Üzletszabályzat szerint lehetséges.

 

Hogyan számolható el?

A számlának a lakáscélú felhasználást igazoló személy nevére kell szólni, azaz vagy a szerződő, vagy a kedvezményezett, vagy ha úgy rendelkeztek, akkor a szerződő/kedvezményezett közeli hozzátartozója nevére.

 

Összegyűjtöttük, hogy mire érdemes a felhasználásnál figyelni, olvassa el tájékoztatónkat!

 

 

Hívjon minket!

06-1-477-4884

H-P: 8.00-16.00
CS: 8.00-20.00