Online ügyfélszolgálat

Intézze ügyeit kényelmesen, otthonából!

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján, 0-24 óráig elérheti! Gyorsabb és korszerűbb megoldás szerződése megtekintésére, egyes adatok módosításának bejelentésére.

 

Az Online ügyfélszolgálati fiókban elérhető szolgáltatásaink

 • Személyes adatok megjelenítése és módosítása
  • Levelezési cím megjelenítése és módosítása
  • Telefonszám és e-mail cím megjelenítése és módosítása
 • Szerződések megjelenítése és módosítása
 • Szerződéses adatok lekérdezése
 • Számlakivonat lekérdezése
 • E-posta szolgáltatás igénylése
 • Díjfizetési mód módosítása banki átutalásra
 • Díjfizetés módosításához csoportos beszedési nyomtatvány letöltése
 • Csekkigénylés
 • Üzenetküldés az ügyfélszolgálat részére, a kapott válasz megtekintése
 • Az Online ügyfélszolgálaton kezdeményezett igények nyomon követése
 • Kiküldött és beérkezett ügyfélküldemények lekérdezése

Adatmódosítások hatálybalépése

Az adatmódosítás bejelentése akkor válik hatályossá, amikor az ügyfél a bejelentés megtételét az online felületen jóváhagyja.  Az adatmódosítás bejelentését a Lakástakarékpénztár a bejelentés hatályba lépését követően az online felületen visszaigazolja, ami az adatmódosítás Lakástakarékpénztár általi tudomásulvételének is minősül.

Hozzáférés az Online ügyfélszolgálathoz

Az ügyfél az Online ügyfélszolgálathoz a Lakástakarékpénztár által közölt azonosítóinak (szerződésszám vagy ügyfélazonosító), vagy adóazonosító jelenének, illetve jelszavának megadásával férhet hozzá. A hozzáféréshez szükséges jelszót a Lakástakarékpénztár az Online ügyfélszolgálat igénybevétele iránti kérelem benyújtását követően elektronikus levélben közli az ügyféllel. A jelszót az első bejelentkezéskor meg kell változtatni.

Az ügyfél az Online ügyfélszolgálathoz hozzáférést biztosító azonosítóit köteles bizalmasan kezelni és megakadályozni, hogy azokat erre nem jogosult személyek megismerhessék. Az azonosítók Lakástakarékpénztárnak fel nem róható jogosulatlan használata következményeiért a Lakástakarékpénztár nem felelős.

Az ügyfél felelőssége annak biztosítása, hogy az elektronikus levélcíméhez illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Az illetéktelen személyek általi hozzáférésből eredő kárért a Lakástakarék nem vállal felelősséget.

A Lakástakarékpénztár fenntartja a jogot, hogy az Online ügyfélszolgálaton esetenként – előzetes bejelentés nélkül is – karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse. A várható üzemszünetet a Lakástakarékpénztár lehetőség szerint előre jelzi az Online Ügyfélszolgálaton.

 

Az Online ügyfélszolgálatról további információkat olvashat az  Üzletszabályzatban , illetve a Lakástakarékpénztár ügyfélszolgálati rendről szóló szabályzatában.